Zarejestruj się Zaloguj się
rolne24.com
Logowanie

Wprowadź login oraz hasło, aby zalogować się do systemu. Pwinieneś je otrzymać razem z kluczem aktywacyjnym na podany przez Ciebie adres e-mail.

rolne24.com
*
*
*
Tak     Nie    
*
*
Oświadczam, że zapoznałem się i zgadzam się z regulaminem portalu Rolne24.com

Pola z gwiazdką są obowiązkowe.

Regulamin

Regulamin portalu internetowego rolne24.com

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad i warunków korzystania i funkcjonowania portalu rolne24.com i dotyczy wszystkich osób zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych w serwisie rolne24.com, a korzystających w jakikolwiek sposób z Portalu, w tym również osób, które pośrednio lub bezpośrednio udostępniają za pośrednictwem Portalu materiały zdjęciowe, dane osobowe, informacje oraz wszelkie inne materiały lub usługi dostępne w Serwisie (zwanych dalej „Użytkownikami”). Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego rolne24.com, do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a przed założeniem Konta do zapoznania się z poniższym Regulaminem.

2. Portal rolne24.com jest miejscem, gdzie dochodzi do wymiany kontaktów pomiędzy ogłoszeniodawcami, a ogłoszeniobiorcami.

3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem.

4. Zabrania się umieszczania treści i zdjęć naruszających polskie i międzynarodowe normy prawne, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.), naruszających dobra osobiste innych osób.

5. Zabrania się umieszczania zdjęć, których autorskie prawa majątkowe należą do innych osób lub firm, bez ich pisemnej zgody na wykorzystanie takich fotografii, a także umieszczania w treści ogłoszeń jakichkolwiek odnośników do innych stron internetowych.

6. Niedozwolone jest wykorzystywanie ogłoszeń do promocji lub reklamy innych stron internetowych.

7. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu, zrealizowała procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

8. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdujących się na przekazanych do Serwisu fotografiach, jak również korzystania z innych usług Serwisu, które pozwolą na zawieranie znajomości między Użytkownikami, poszukiwaniu Bazy Profili według zadanych kryteriów, przeglądaniu Stron Użytkowników, itp.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za każdy rodzaj aktywności, jaki ma miejsce na jego koncie i w jego dobrze pojętym interesie leży dbanie o bezpieczeństwo własnego hasła dostępu do konta.

10. Zamieszczenie ogłoszenia jest jednoznaczne ze zgodą na upowszechnienie wszelkich danych zawartych w ogłoszeniu w Serwisie www.rolne24.com, a także w pozostałych serwisach należących do firmy Renmedia oraz wszelkich danych zawartych w ogłoszeniu do komercyjnych i marketingowych celów realizowanych przez serwis www.rolne24.com

11. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

12. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne, natomiast katalog firmy odpłatny.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostępu do Serwisu i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno istniejących, jak i tworzonych w przyszłości, co oznacza, że może być w każdym czasie zmieniany.

14. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność ogłoszeń i prawdziwość danych, treści i fotografii w publikowanym profilu Użytkownika, a w szczególności zamieszczenie ich z naruszeniem praw autorskich bez zgody właścicieli zamieszczonych materiałów, jednocześnie zobowiązując się do jak najbardziej rzetelnej ich weryfikacji.

15. Administrator Serwisu rolne24.com zastrzega sobie prawo do usunięcia, edycji lub nie dodawania ogłoszenia bez podania przyczyny.

16. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do korekty treści ogłoszenia, usunięcia ogłoszenia w przypadku niestosowania się do Regulaminu.

17. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis rolne24.com oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

TRANSLATE/üBERSETZEN/переводить/Tõlkija/Përkthyes/

Biuletyn rolniczy

Najnowsze informacje prosto na Twoją skrzynkę email. Otrzymuj za darmo.

rolne24.com.pl

Od redakcji serwisu rolniczego

Redakcja rolne24.com.pl wita wszystkich rolników dla których serwis rolniczy jest doskonałym miejscem na pozyskanie informacji. Portal rolniczy jaki oddaliśmy do Państwa dyspozycji to nie tylko ciągniki rolnicze, maszyny rolnicze nowe i używane, ogłoszenia rolnicze ale również najnowsze informacje rolnicze. Zachęcamy do aktywnego korzystania z serwisu.

elektroniczny papieros
Ukryj Pokaż ukryte